Regulamin Wizyt i Regulamin realizacji Vouchera

Regulamin Wizyty

§1
Niniejszy regulamin określa zasady przyjęć w gabinecie Anszczak Terapia, dokonywania rezerwacji terminów wizyt na stronie www, przez rejestrację telefoniczną lub system Booksy

§2
Rezerwacji terminu wizyty u Specjalisty można dokonać przez stronę www.anszczakterapia.pl i przez system Booksy lub przez rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu +48 692 682 260, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

§3
Warunkiem przyjęcia przez rezerwacji przez stronę www.anszczakterapia.pl i przez system Booksy jest poprawne wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rezerwacji oraz potwierdzenie terminu rezerwacji przez gabinet Anszczak Terapia.

§4
Przed pierwszą wizytą wysyłane są smsy z numeru 692682260 z prośbą o odwołanie lub potwierdzenie wizyty, w przypadku brak informacji zwrotnej na 6 godzin przed wizytą gabinet Anszczak Terapia ma prawo odwołać wizytę, informując o tym pacjenta drogą sms.

§5
Anszczak Terapia ma prawo anulować rezerwację w przypadku braku opłacenia przez Pacjenta wcześniejszych wizyt lub w sytuacji nie przyjścia na umówione termin wizyty.

§7
Jeśli wizyta nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Specjalisty, zostanie umówiony nowy termin wizyty.

§8
Umówioną wizytę można odwołać lub zmienić jej termin  najpóźniej 24 godziny przed wizytą, pod numerem telefonu +48 692 682 260 lub przez stronę www i system Booksy

§9
Jeśli Pacjent anuluje wizytę lub zmieni jej termin po przekroczeniu 24 godzin przed sesją, to taka wizyta jest płatna – 50% stawki za daną wizytę. Podobnie, jeśli Pacjent nie pojawi się na wizycie i nie anuluje jej najpóźniej 24 godziny przed wizytą, to ponosi 50% stawki za wizytę.

§10
Jeśli Pacjent spóźni się na wizytę na umówioną godzinę, czas wizyty zostanie skrócony o czas spóźnienia.

§11 Jeśli pacjent trzykrotnie anuluje lub przekłada pierwszorazową wizytę poprzez system Booksy lub telefonicznie, kolejna 1 wizyta zostaje anulowana wraz z zablokowaniem możliwości zapisu online.

§12
Jeśli Pacjent spóźni się na wizytę powyżej 15 minut, w przypadku barku poinformowania gabinetu Anszczak Terapia o spóźnieniu i braku kontaktu telefonicznego z Pacjentem, wizyta może zostać odwołana.

§13
Ceny znajdujące się w cenniku wyrażone są w złotych polskich.

§14
Płatność za wizytę regulowana jest gotówką lub przelewem/przelewem blik na telefon

§15
Warunkiem rezerwacji terminu wizyty jest zapoznanie się przez Pacjenta z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.

§16
Możliwe są zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie muszą być podane do wiadomości Pacjenta. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§17
Gabinet Anszczak Terapia mieszczący się w Warszawie przy ul. Krasińskiego 16/113 jest prowadzony przez firmę Agnieszka Anszczak z siedzibą w Warszawie przy ul. Aluzyjnej 23h/711.  NIP: 5461332837

§18
Reklamacje można składać na adres e-mail anszczak@gmail.com.  Wniosek reklamacyjny zostanie rozpatrzony do 30 dni.

Regulamin realizacji vouchera
§1 Voucher należy wykorzystać w terminie do dnia ważności wskazanego na karnecie. Po tym terminie wizyta/wizyty przepadają
§2 Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne
§3 Przy umówieniu wizyty z vouchera i nie pojawieniu się na niej lub odwołaniu na krócej niż 8 godziny przed wizytą, wizyta z vouchera przepada.
§4 W przypadkach nie wymienionych w tym regulaminie obowiązuje Regulamin Wizyty